"Dan jikalau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat". (Q.S. Asy-Syuura : 27).

Divisi
Dakwah dan Pendidikan

“Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (QS: Ali Imron 110) Melaksanakan tugas dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap pribadi muslim yang telah baligh dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban untuk mengemban tugas dakwah. Dinul Qoyim berusaha untuk membangun sarana dakwah dengan berbagai media. Salah satu media yang kami gunakan berbasis teknologi informasi dan multimedia. Kami telah membangun sebuah situs www.dinulqoyim.com yang berisikan tentang kajian keislaman dan dokumentasi setiap program Dinul Qoyim yang diharapakan dapat menjadi sebuah motivasi bagi para pembacanya. Bidang Pendidikan mempunyai program kerja berupa pengajian al-Quran dan kitab-kitab para ulama salaf. Pengajian al-Quran masih dikhususkan untuk anak-anak dan remaja sebagai bentuk upaya kami mengenalkan nilai-nilai yang ada dalam kandungan al-Quran sejak dini. Pengajian kitab yang telah kami lakukan adalah pengajian kitab Taqrib karya Syekh Abu Syuja’ tentang dasar-dasar fiqh, Matan Ajurumiyah dan Sharaf tentang gramatika bahasa arab dan Al-Hikam karya Syekh Ibnu Atho'illah yang membahas tentang tasawuf.
Sep 12, 2016

Terjemah dan Penjelasan tentang Syair-syair al Burdah

بسم الله الرحمن الرحيم Dengan mengharap ampunan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta mengharap ridha-Nya, kami bermaksud menterjemahkan sya’ir-sya’ir yang begitu indah yaitu Qashidah […]
May 14, 2015

Keutamaan Puasa di bulan Rajab

Bulan Rajab adalah bulan ke tujuh  dari bulan hijriah (penanggalan  Arab dan Islam). Peristiwa Isra Mi’raj  Nabi Muhammad  shalallah ‘alaih wasallam untuk menerima perintah salat lima […]