Jun 5, 2015

Thaharah

Thaharah بسم الله الرحمن الرحيم حمدا وشكرا لله. أمر الذي عنده سعة أن ينفق من سعته حيث قال تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته والصلاة […]
Jun 5, 2015

Yang Tidak Boleh Dikerjakan oleh Orang yang Haid ataupun Nifas

Yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang haid ataupun nifas didalam kitab Fathul Qarib ada 8 perkara. Dalam hal ini haram hukumnya bagi mereka ang dengan […]
May 26, 2015

Perkara yang Membatalkan Tayamum

Perkara yang membatalkan tayamum itu ada tiga perkara di dalam kitab fathul qarib. Apa ang membatalkan taamum wajib diketahui setiap muslim dan muslimat yang melakukan tayamum […]
May 24, 2015

Fardhunya Tayamum

Fardhunya tayamum ada 4 perkara dijelaskan dalam kitab fathul qarib. Penjelasannya adalah sebagai berikut; Menurut sebagian keterangan kitab lain, yang dimaksud adalah niat fardhu. Maka, jika […]