Jun 5, 2015

Ragam Syarikat

 RAGAM SYARIKAT PERHIMPUNAN MODAL  I.              Definisi dan Dasar Hukum Syarikat Menurut bahasa, syarikat adalah perhimpunan. Sedangkan menurut syara’ adalah akad yang menuntut adanya kepastian suatu hak […]