Kendaraan Hati
Jul 8, 2015
JU’ALAH [SAYEMBARA]
Mar 3, 2016

Pasukan Hati

وتحتاج أن تعرف العسكرين, وذالك أن العسكر الظاهر هو الشهوة والغضب ومنازلهما فى اليدين والرجلين والعينين والأذنين وحميع الأعضاء. وأما العسكر الباطن فمنازله فى الدماغ وهو قوى الخيال والتفكر والحفظ والتذكر والوهم. ولكل قوة من هذه القوى عمل خاص, فإن ضعف واحد منهما ضعف حال ابن آدم فى الدارين.

Kau perlu mengenali dua macam ‘pasukan’. Yaitu pasukan lahir yang berupa nafsu dan angkara murka dan tempat-tempatnya pada kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, kedua telinga dan segenap anggota badan. Dan pasukan batin, tempatnya di benak, berupa kekuatan khayali (imajinasi), daya pikir, daya ingat, daya hapal dan angan-angan. Masing-masing kekuatan dari kekuatan-kekuatan ini mempunyai fungsi tertentu. Bila salah satu dari kekuatan-kekuatan ini lemah, maka lemah pula kondisi manusia di dunia dan di akherat.

وجملة هذين العسكرين فى القلب وهو أميرهما, فإن أمر اللسان أن يذكر ذكر, وإن أمر اليد أن تبطش بطشت, وإن أمر الرجل أن تسعى سعت, وكذالك الحواس الخمس حتى يحفط نفسه كيما يدخر الزاد للدار الآخرة ويحصل الصيد وتتم التجارة ويجمع بذر السعادة

Kedua pasukan ini seluruhnya berada dalam hati. Hatilah komandannya. Bila ia memerintah lisan untuk berzikir, maka lisan pun berzikir. Bila ia memerintah tangan untuk memukul, tangan pun memukul. Bila ia memerintah kaki melangkah, maka kaki pun melangkah. Demikian pula dengan panca indra. Dengan demikian manusia dapat menjaga dirinya sendiri agar dapat menyimpan perbekalan bagi kehidupannya di akhirat. Buruan didapat, niaga terselesaikan dan benih-benih kebahagiaan dapat dikumpulkan.

وهؤلاء طائعون للقلب كما أن الكلائكة طائعون للرب سبحانه وتعالى لايخالفون أمره

Seluruh pasukan ini tunduk patuh kepada hati, sebagaimana para malaikat tunduk patuh kepada Tuhan swt. tidak pernah menyalahi perintah-Nya.

Begitulah penjelasan tentang Pasukan Hati menurut Imam Ghazali dalam kitabnya ‘Kimiya’us Sa’adah’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *