(Fiqh Islam)

Jun 15, 2015

Jama’ dan Qashar

Jama’ dan Qashar berarti mengumpulkan dan meringkas, dalam hal ini adalah sholat. Bagi orang yang bepergian yakni orang yang berpredikat bepergian, maka boleh meringkas sholat 4 […]
Jun 11, 2015

Hal-Hal yang Membatalkan Sholat

Hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 10 didalam kitab Fathul Qarib. Hal ini wajib diketahui oleh semua muslimin dan muslimat di seluruh dunia karena berpengaruh pada […]
Jun 6, 2015

Syarat-Syarat Kewajiban Mengerjakan Sholat

Syarat-syarat kewajiban mengerjakan sholat di dalam kitab Fathul Qarib ada 3 perkara.  Syarat adalah sesuatu atau segala sesuatu yang harus ada. Yang dimaksud dengan syarat wajib Shalat adalah […]
Jun 5, 2015

HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN JENAZAH

HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN JENAZAH A. Mempersiapkan Diri Menghadapi Maut Setiap orang dianjurkan untuk selalu ingat mati, baik melalui hati maupun lisan, bertaubat, dan menghindari perbuatan […]