(Fiqh Islam)

May 22, 2015

Syarat-Syarat Tayamum

Syarat-syarat tayamum ada 5 perkara di dalam kitab Fathul qarib. Tayamum menurut tinjauan dari segi bahasa ialah kesengajaan, maksud, sedang menurut tinjauan syara’, tayamum ialah mendatangkan […]
May 19, 2015

Sunnah-Sunnahnya Mandi

Sunnah-sunnahnya mandi itu ada lima perkara, yang apabila kita melakukannya maka akan mendapatkan pahala. Pertama membaca bismillah. Kedua, wudhu (dahulu) sebelum mandi, dengan sempurna seperti layaknya […]
May 18, 2015

Bersuci Sehabis Buang Air Besar atau Istinja

Bersuci sehabis buang air besar atau istinja termasuk salah satu cara bersuci. Kata Istinja’ artinya saya memotong sesuatu. Jadi seolah-olah orang yang hendak bersuci sehabis buang […]
May 17, 2015

Perkara-Perkara yang Membatalkan Wudhu

Perkara-perkara yang membatalkan wudhu ada 5. Pertama sebab adanya sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan yaitu qubul (jalan muka seperti alat kelamin) dan […]