(Fiqh Islam)

Jun 4, 2015

Menikah dengan wanita lain agama

Bagaimana hukumnya pernikahan semacam itu? Dan bagaimana kedudukan anak mereka dari hasil perkawinan tersebut Jawab : Tidak sah perkawinan seorang islam dengan perempuan kristen yang tidak […]
Jun 2, 2015

Haid, Nifas, dan Istihadhah

Haid, nifas, dan istihadhah adalah tiga hal yang ada pada diri wanita. Ketiganya merupakan darah yang biasa (keluar) dari farji (agina seorang wanita), darah haid, darah […]
May 26, 2015

Perkara yang Membatalkan Tayamum

Perkara yang membatalkan tayamum itu ada tiga perkara di dalam kitab fathul qarib. Apa ang membatalkan taamum wajib diketahui setiap muslim dan muslimat yang melakukan tayamum […]
May 24, 2015

Fardhunya Tayamum

Fardhunya tayamum ada 4 perkara dijelaskan dalam kitab fathul qarib. Penjelasannya adalah sebagai berikut; Menurut sebagian keterangan kitab lain, yang dimaksud adalah niat fardhu. Maka, jika […]