(Fiqh Islam)

Jun 5, 2015

Thaharah

Thaharah بسم الله الرحمن الرحيم حمدا وشكرا لله. أمر الذي عنده سعة أن ينفق من سعته حيث قال تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته والصلاة […]
Jun 5, 2015

Ragam Syarikat

 RAGAM SYARIKAT PERHIMPUNAN MODAL  I.              Definisi dan Dasar Hukum Syarikat Menurut bahasa, syarikat adalah perhimpunan. Sedangkan menurut syara’ adalah akad yang menuntut adanya kepastian suatu hak […]
Jun 5, 2015

HUKUM QARDH (HUTANG PIUTANG)

HUKUM QARDH (HUTANG PIUTANG) 1.    Definisi Qardh Qardh menurut bahasa berarti “membagi”. la kadang digunakan dalam bentuk kata benda bermakna “sesuatu yang dipinjamkan” dan bentuk mashdar […]
Jun 5, 2015

Yang Tidak Boleh Dikerjakan oleh Orang yang Haid ataupun Nifas

Yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang haid ataupun nifas didalam kitab Fathul Qarib ada 8 perkara. Dalam hal ini haram hukumnya bagi mereka ang dengan […]