Jun 5, 2015

Pemindahan atau Pengalihan Hutang

Pemindahan atau Pengalihan Hutang 1. Definisi dan Dasar Hukum Pensyariatan Pemindahan Utang Menurut bahasa, “hawalah” adalah proses atau cara perbuatan memindahkan atau mengalihkan. Orang Arab biasa […]