Zainal Abidin

Jun 30, 2015

Mengenal Diri Sendiri

Mengenal Diri Sendiri معرفة النفس اعلم أن مفتاح معرفة الله تعالى هو معرفة النفس كما قال سبحانه وتعالى: Ketahuilah bahwa kunci pengenalan kepada Allah adalah pengenalan […]
Jun 28, 2015

TANDA PENGENALAN DIRI

TANDA PENGENALAN DIRI عنوان معرفة النفس   اعلم أن الكيمياء الظاهرية لا تكون فى خزائن العوام وإنما تكون فى خزائن الملوك فكذالك كيمياء السعادة لا تكون […]
Jun 5, 2015

Ragam Syarikat

 RAGAM SYARIKAT PERHIMPUNAN MODAL  I.              Definisi dan Dasar Hukum Syarikat Menurut bahasa, syarikat adalah perhimpunan. Sedangkan menurut syara’ adalah akad yang menuntut adanya kepastian suatu hak […]
Jun 5, 2015

HUKUM QARDH (HUTANG PIUTANG)

HUKUM QARDH (HUTANG PIUTANG) 1.    Definisi Qardh Qardh menurut bahasa berarti “membagi”. la kadang digunakan dalam bentuk kata benda bermakna “sesuatu yang dipinjamkan” dan bentuk mashdar […]