Zainal Abidin

Jun 5, 2015

HUKUM QARDH (HUTANG PIUTANG)

HUKUM QARDH (HUTANG PIUTANG) 1.    Definisi Qardh Qardh menurut bahasa berarti “membagi”. la kadang digunakan dalam bentuk kata benda bermakna “sesuatu yang dipinjamkan” dan bentuk mashdar […]
Jun 5, 2015

Yang Tidak Boleh Dikerjakan oleh Orang yang Haid ataupun Nifas

Yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang haid ataupun nifas didalam kitab Fathul Qarib ada 8 perkara. Dalam hal ini haram hukumnya bagi mereka ang dengan […]