Latifah Indra Rukmana

May 26, 2015

Perkara yang Membatalkan Tayamum

Perkara yang membatalkan tayamum itu ada tiga perkara di dalam kitab fathul qarib. Apa ang membatalkan taamum wajib diketahui setiap muslim dan muslimat yang melakukan tayamum […]
May 24, 2015

Fardhunya Tayamum

Fardhunya tayamum ada 4 perkara dijelaskan dalam kitab fathul qarib. Penjelasannya adalah sebagai berikut; Menurut sebagian keterangan kitab lain, yang dimaksud adalah niat fardhu. Maka, jika […]
May 22, 2015

Syarat-Syarat Tayamum

Syarat-syarat tayamum ada 5 perkara di dalam kitab Fathul qarib. Tayamum menurut tinjauan dari segi bahasa ialah kesengajaan, maksud, sedang menurut tinjauan syara’, tayamum ialah mendatangkan […]
May 19, 2015

Sunnah-Sunnahnya Mandi

Sunnah-sunnahnya mandi itu ada lima perkara, yang apabila kita melakukannya maka akan mendapatkan pahala. Pertama membaca bismillah. Kedua, wudhu (dahulu) sebelum mandi, dengan sempurna seperti layaknya […]